เฉพาะทางสูตินรีเวช

คลินิกหมอถิรนัน

ฝากครรภ์ ,ทำคลอด ,อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ ,โรคสตรี ,ตรวจภายใน ,ตรวจมะเร็งปากมดลูก,ตรวจโรคทั่วไป

(10,160)
คลินิกเพื่อการมีบุตรและฮอร์โมนสตรี

ลำปางเฟอร์ทิลิตี้คลินิก

ภาวะมีบุตรยาก ผสมเทียม เด็กหลอดแก้ว,อัลตราซาวด์ทารกในครรภ์,โรคสตรี และ อัลตราซาวด์อุ้งเชิงกราน,ปรึกษาผ่าตัดผ่านกล้อง,ตรวจฮอร์โมนนรีเวช ฮอร์โมนข้ามเพศ,เจาะเลือดเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์,ตรวจภายในเช็คมะเร็งปากมดลูก

(7,841)
คลินิกเพื่อการมีบุตรและฮอร์โมนสตรี

ลำปางเฟอร์ทิลิตี้คลินิก

ภาวะมีบุตรยาก ผสมเทียม เด็กหลอดแก้ว,อัลตราซาวด์ทารกในครรภ์,โรคสตรี และ อัลตราซาวด์อุ้งเชิงกราน,ปรึกษาผ่าตัดผ่านกล้อง,ตรวจฮอร์โมนนรีเวช ฮอร์โมนข้ามเพศ,เจาะเลือดเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์,ตรวจภายในเช็คมะเร็งปากมดลูก

(2,661)
เฉพาะทางกุมารเวช

ฮักเด็กคลินิก เชียงราย

ตรวจรักษาโรคทั่วไปเด็ก ตามอาการและความผิดปกติของระบบต่างๆ,ดูแลให้คำปรึกษาในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัยของลูก,การให้วัคซีนแก่ลูกรัก ตามช่วงอายุของลูก,ให้คำแนะนำปรึกษาการเลี้ยงดูและการดูแลสุขภาพของลูก,ให้คำปรึกษา ตรวจสุขภาพ รักษาและติดตามพัฒนาการเด็กตามวัย,โรคทั่วไปผู้ใหญ่ โรคข้อกระดูก และภูมิแพ้

(2,149)