นัดหมอ
คลินิกเพื่อการมีบุตรและฮอร์โมนสตรี

พญ.ปัทมาภรณ์ จงเจริญ

ภาวะมีบุตรยาก ผสมเทียม เด็กหลอดแก้ว,อัลตราซาวด์ทารกในครรภ์,โรคสตรี และ อัลตราซาวด์อุ้งเชิงกราน,ปรึกษาผ่าตัดผ่านกล้อง,ตรวจฮอร์โมนนรีเวช ฮอร์โมนข้ามเพศ,เจาะเลือดเตรียมความพร้อมก่อนการตั้งครรภ์,ตรวจภายในเช็คมะเร็งปากมดลูก

(513)
นัดหมอ

นพ.จักรพงศ์ เอี้ยวตระกูล

การใช้กัญชาเพื่อการนอนหลับสบาย (Morning Refreshment Program),การใช้กัญชาเพื่อระงับการปวดแบบเฉียบพลัน (Acute Pain Management Program),การใช้กัญชาในการลดความเสื่อมของข้อเข่าและกระดูกสันหลัง (Degenerative Joint Program for Back and Knee),การใช้กัญชาเพื่อลดความเครียด และการนอนไม่หลับ (Sleep & Stress Program),การใช้กัญชาในการรักษาสิวและผื่นแพ้ (Skin Treatment Program),การใช้กัญชาในการบำรุงสมอง (Brain Health Program),การใช้กัญชาเพื่อสุภาพสตรี (Woman’s Health Program),การใช้กัญชาในผู้ป่วยมะเร็ง (Cancer Complementary Program),ผลิตภัณฑ์ ด็อกเตอร์กรีนแมน (Dr Greenman Cannabinoid CBD Oil)

(164)
นัดหมอ

นพ.ทศพร เทียมพันธ์

ตรวจรักษาโรคทั่วไปเด็ก ตามอาการและความผิดปกติของระบบต่างๆ,ดูแลให้คำปรึกษาในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัยของลูก,การให้วัคซีนแก่ลูกรัก ตามช่วงอายุของลูก,ให้คำแนะนำปรึกษาการเลี้ยงดูและการดูแลสุขภาพของลูก,ให้คำปรึกษา ตรวจสุขภาพ รักษาและติดตามพัฒนาการเด็กตามวัย,โรคทั่วไปผู้ใหญ่ โรคข้อกระดูก และภูมิแพ้

(39)