เฉพาะทางสูตินรีเวช

แพทย์หญิงอัญชลี

ฝากครรภ์,อัลตร้าซาวด์ 3/4 มิติ,เนื้องอกมดลูก / ซีสต์รังไข่,ตรวจภายใน / ประจำเดือนผิดปกติ,ปรึกษามีบุตร / คุมกำเนิด,ตรวจสุขภาพ / วัยทอง,โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

(128,622)
เฉพาะทางสูติ-นรีเวช ฝากครรภ์และมะเร็งสตรี

พญ.สมปรารถนา มังกรแก้ว

ฝากครรภ์ ทำคลอด,ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม และโครโมโซมเพศ,ตรวจภายใน คัดกรองมะเร็งปากมดลูก,วัคซีนเด็ก ,วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ,วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 และ9 สายพันธุ์,อัลตราซาวด์ 2-4 มิติ / อัลตราซาวด์ทางช่องคลอด,ส่องกล้องตรวจปากมดลูก ,เนื้องอก เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ,เลือดออกผิดปกติ ไข่ไม่ตก มีบุตรยาก

(60,149)
เฉพาะทางสูตินรีเวช

แพทย์หญิงกนกวรรณ

ตรวจครรภ์ ฝากครรภ์ ทำคลอด,อัลตร้าซาวด์ 2 มิติ / 3-4 มิติ,ตรวจภายใน คัดกรองมะเร็งปากมดลูก,ฉีดวัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก,คุมกำเนิด วางแผนครอบครัว,วัยทอง

(51,475)
เฉพาะทางสูตินรีเวช

คลินิกหมอรัฐวิชญ์

อัลตราซาวด์ 4 มิติ,ปัญหาเรื่องสุขภาพสำหรับผู้หญิง,ปรึกษาฝากครรภ์,วางแผนคลอดบุตร,รักษาเนื้องอก,วัยทอง,รับวัคซีน,ผ่าตัดทางนรีเวช,คลินิก ใกล้บ้าน ใกล้ฉัน

(34,634)