นัดหมอ
เฉพาะทางสูติ-นรีเวช ฝากครรภ์และมะเร็งสตรี

พญ.สมปรารถนา มังกรแก้ว

ฝากครรภ์ ทำคลอด,ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม และโครโมโซมเพศ,ตรวจภายใน คัดกรองมะเร็งปากมดลูก,วัคซีนเด็ก ,วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ,วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 และ9 สายพันธุ์,อัลตราซาวด์ 2-4 มิติ / อัลตราซาวด์ทางช่องคลอด,ส่องกล้องตรวจปากมดลูก ,เนื้องอก เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ,เลือดออกผิดปกติ ไข่ไม่ตก มีบุตรยาก

(10,086)
นัดหมอ
เฉพาะทางสูตินรีเวช

นพ.รัฐวิชญ์ สุนทร

อัลตราซาวด์ 4 มิติ,ปัญหาเรื่องสุขภาพสำหรับผู้หญิง,ปรึกษาฝากครรภ์,วางแผนคลอดบุตร,รักษาเนื้องอก,วัยทอง,รับวัคซีน,ผ่าตัดทางนรีเวช,คลินิก ใกล้บ้าน ใกล้ฉัน

(4,827)
นัดหมอ
เฉพาะทางสูตินรีเวช

พญ.กนกวรรณ อภิญสถานนท์

ตรวจครรภ์ ฝากครรภ์ ทำคลอด,อัลตร้าซาวด์ 2 มิติ / 3-4 มิติ,ตรวจภายใน คัดกรองมะเร็งปากมดลูก,ฉีดวัคซีน ป้องกันมะเร็งปากมดลูก,คุมกำเนิด วางแผนครอบครัว,วัยทอง

(4,265)
นัดหมอ
เฉพาะทางสูตินรีเวช

พญ.ถิรนัน สาสุนีย์

ฝากครรภ์ ,ทำคลอด ,อัลตร้าซาวด์ 4 มิติ ,โรคสตรี ,ตรวจภายใน ,ตรวจมะเร็งปากมดลูก,ตรวจโรคทั่วไป

(1,879)