เฉพาะทางสูตินรีเวช

นพ.รัฐวิชญ์ สุนทร

(34,633)
 • จองคิว
 • เช็คอิน
 • ดูคิว
 • ยกเลิกคิว

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

สูติศาสตร์ นรีเวชวิทยา

บริการของทางคลินิก
 • อัลตราซาวด์ 4 มิติ
 • ปัญหาเรื่องสุขภาพสำหรับผู้หญิง
 • ปรึกษาฝากครรภ์
 • วางแผนคลอดบุตร
 • รักษาเนื้องอก
 • วัยทอง
 • รับวัคซีน
 • ผ่าตัดทางนรีเวช
 • คลินิก ใกล้บ้าน ใกล้ฉัน

สถานที่ทำงานปัจจุบัน

 • โรงพยาบาลหนองคาย

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต - มหาวิทยาลัยนเรศวร

วุฒิบัตร
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญทางสูติศาสตร์นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า แพทยสภา
 • หลักสูตรนักเพศวิทยาคลินิก โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หลักสูตร advanced sexology course for sex therapy certificate

ตารางออกตรวจ

วันออกตรวจ เวลาออกตรวจ
วันจันทร์ 17:00 - 20:00
วันอังคาร 17:00 - 20:00
วันพุธ 17:00 - 20:00
วันพฤหัสบดี 17:00 - 20:00
วันศุกร์ 17:00 - 20:00
วันเสาร์ 09:00 - 16:00
วันอาทิตย์ 09:00 - 12:00