ฮักเด็กคลินิก หรือคลินิกกุมารเวชกรรม มีความเชี่ยวชาญด้าน “กุมารเวชศาสตร์ (Pediatrics)” เป็นคลินิกเฉพาะทางสำหรับเด็ก โดยทางฮักเด็กคลินิกมีบริการด้านการรักษาโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทางของเด็ก มีบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและตรวจรักษา โรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง โรคทางด้านพัฒนาการ ฝึกพูด กิจกรรมบำบัด กระตุ้นกล้ามเนื้อ การติดตามอาการและพัฒนาการของเด็ก นอกจากนี้ฮักเด็กคลินิกยังให้บริการรักษาโรคทั่วไปของผู้ใหญ่ โรคข้อกระดูกและภูมิแพ้อีกด้วย

ฮักเด็กคลินิก เชียงของ จังหวัดเชียงราย มีแพทย์เฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์ คือ นพ.ทศพร เทียมพันธ์ ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการสร้างพัฒนาการของเด็กเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางพัฒนาการ เนื่องจากพัฒนาการของเด็กเป็นสิ่งสำคัญในส่วนหนึ่งของกระบวนการเจริญเติบโตซึ่งจะทำให้เด็กที่มีปัญหาทางด้านพัฒนาการประสบความลำบากในการใช้ชีวิต ดังนั้น ฮักเด็กคลินิก เชียงของ จังหวัดเชียงราย จึงให้ความสำคัญและการให้บริการที่เข้าใจถึงสิ่งที่เด็กที่มีปัญหาทางการพัฒนาอย่างแท้จริง

 

ฮักเด็กคลินิกให้บริการด้านการแพทย์ ดังนี้

  • ตรวจรักษาโรคทั่วไปเด็ก ตามอาการและความผิดปกติของระบบต่างๆ
  • ดูแลให้คำปรึกษาในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามวัยของลูก
  • การให้วัคซีนแก่ลูกรัก ตามช่วงอายุของลูก
  • ให้คำแนะนำปรึกษาการเลี้ยงดูและการดูแลสุขภาพของลูก
  • ให้คำปรึกษา ตรวจสุขภาพ รักษาและติดตามพัฒนาการเด็กตามวัย
  • โรคทั่วไปผู้ใหญ่ โรคข้อกระดูก และภูมิแพ้

 

สามารถทำการติดต่อหรือจองคิวเพื่อใช้บริการที่คลินิกตามช่องทาง ดังนี้