หลายคนคงมีข้อสงสัยว่าจริงๆแล้ว สามีควรจะพาภรรยาไปฝากครรภ์หรือไม่? โดยเฉพาะว่าที่
คุณแม่ป้ายแดงที่เป็นท้องแรก ยังไม่มีประสบการณ์ในการฝากครรภ์ต้องทำเอกสารอะไรไปบ้าง แล้วต้อง
เตรียมตัวอะไรแบบไหน เพื่อตอบปัญหาและไขข้อข้องใจของว่าที่คุณพ่อและคุณแม่มือใหม่ เรามีข้อมูลที่
น่าสนใจมาฝากทุกคนค่ะ

สามีควรจะพาภรรยาไปฝากครรภ์หรือไม่?
ขอตอบไว้ตรงนี้เลยว่าควรมากๆค่ะ โดยเฉพาะคุณแม่ท้องแรก หากคุณพ่อไปด้วยก็จะมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้วิธีการดูแลครรภ์และค าแนะนำของแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นวิธีคลอด การงดบุหรี่และเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์วิธีการบำรุงครรภ์ รวมไปถึงการตรวจสุขภาพของคุณพ่อและคุณแม่เป็นประจำ เพื่อไม่ส่งผล
ต่อการท้องครั้งถัดไปในอนาคต อีกทั้งยังได้รับรู้วิธีรับมือกับการแพ้ท้อง และวิธีรับมือทางด้านอารมณ์ของ
ว่าที่คุณแม่มือใหม่อีกด้วย คุณพ่อจึงเป็นบุคคลสำคัญ ที่จะช่วยให้การดูแลกันระหว่างการตั้งครรภ์มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ

ทำไมต้องไปฝากครรภ์
ข้อนี้สำคัญมากเลย การฝากครรภ์จะช่วยตรวจสอบว่าการตั้งครรภ์ดำเนินไปอย่างปกติหรือไม่ ช่วย
ป้องกันหรือลดอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นในระหว่างการตั้งครรภ์ช่วยป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้นกับทารกใน
ครรภ์ดูว่ามีโรคบางอย่างที่เกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์ที่อาจเป็นอันตรายต่อคุณแม่และลูกน้อยหรือป่าว?
ช่วยดูแลให้ลูกน้อยในครรภ์เติบโตสมบูรณ์ แข็งแรง รวมไปถึงตรวจดูว่าท่านอนของลูกน้อยในครรภ์ดู
ผิดปกติหรือไม่ ถ้าผิดปกติจะได้ท าการป้องกันและแก้ไขได้ทันท่วงที

ทำไมสามีต้องไป? ภรรยาไปคนเดียวไม่ได้หรอ?
อยากให้คุณพ่อทั้งหลายลองคิดดูดีๆนะคะว่า การจะมีลูกซักคนนึงไม่ใช่เรื่องของแม่คนเดียว พ่อก็
มีส่วนสำคัญไม่น้อยในการที่จะต้องเตรียมตัวเพื่อต้อนรับลูกน้อยที่จะเกิดมา อย่างไรก็ตามอยากแนะนำ
ให้คุณพ่อเตรียมตัวตั้งแต่คุณแม่ยังตั้งครรภ์อยู่นะคะ ไม่ใช่มาเตรียมกันตอนคุณแม่คลอดลูกแล้ว
นอกจากนี้ตอนที่คุณแม่ตั้งครรภ์หรือกำลังจะคลอด ตัวคุณแม่เองก็ต้องการความช่วยเหลือและกำลังใจ
จากคุณพ่อไม่น้อยเลย การดูแลคุณแม่ตลอดช่วงการตั้งครรภ์ ขณะคลอด และหลังคลอดจึงเป็นสิ่งที่คุณ
พ่อควรจะได้ทำอย่างต่อเนื่อง ความรักและความผูกพันธ์ที่มีต่อกันและต่อลูกที่จะเกิดขึ้นมาก็จะมากตาม
ไปด้วยค่ะ


การทำหน้าที่เป็นคุณพ่อคนใหม่เป็นบทบาทที่ยิ่งใหญ่กว่าหน้าที่การงานอีกหลายอย่าง เพราะ
การดูแลลูกน้อย ก็คืออีกบทบาทหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้การงานเลย โดยเฉพาะเป็นคนที่จะมาเป็นตัวแทน
ของตัวคุณพ่อนั่นเองอย่างลูกน้อย การที่คุณพ่อได้มีส่วนในการดูแลทั้งตัวคุณแม่ขณะตั้งครรภ์และลูก
น้อยที่เพิ่งคลอดออกมา จะก่อให้เกิดความรักและความผูกพันภายในครอบครัวมากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น
แล้ว เรามาเตรียมตัวเพื่อเป็นคุณพ่อมือใหม่กันเถอะค่ะ

สนับสนุนโดย
Nutmor.com