คลินิกสูติ-นรีเวช หมอรัฐวิชญ์ จังหวัด หนองคาย และคุณแม่พี่น้องชาวลาว คลินิก หมอรัฐวิชญ์ ใกล้บ้านของคุณแม่ชาวหนองคายและชาวเวียงจันทน์  คลินิกที่เข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของคุณแม่ และคุณสุภาพสตรีทุกช่วงวัย คุณแม่ที่ต้องการมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนการตั้งครรภ์ การฝากครรภ์ ฝากท้องระหว่างการตั้งครรภ์ และการคลอด รวมไปถึงการให้นมลูก การดูแลให้คำแนะนำคุณแม่และคุณลูกภายหลังการคลอด 

คลินิกพร้อมบริการคุณผู้หญิงชาวจังหวัดหนองคาย ทุกช่วงอายุ อย่างครบวงจร บริการด้านการตรวจสุขภาพ การตรวจวินิจฉัย การให้คำปรึกษาเรื่องการป้องกัน รักษาโรคโดยเฉพาะโรคในคุณสุภาพสตรี โดยคุณหมอรัฐวิชญ์ แพทย์เฉพาะทางสูติ-นรีเวช ประจำโรงพยาบาลจังหวัดหนองคาย พร้อมระบบอัลตร้าซาวด์ 3-4 มิติที่มีความทันสมัย คลินิกกว้างขวาง บรรยากาศมีความเป็นส่วนตัว 

 

บริการเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับคุณแม่ ตั้งแต่ก่อนตั้งท้อง จนถึงมีคุณลูกตัวน้อย

คุณหมอรัฐวิชญ์ พร้อมให้คำปรึกษา ดูแล เอาใจใส่ในทุกรายละเอียด ตั้งแต่การเตรียมตัวที่จะเป็นคุณแม่ การบำรุงครรภ์ ไปจนถึงการดูแลลูกรักตัวน้อยตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ไปจนถึงหลังการคลอด และทางคลินิกยังสนับสนุนการให้นมบุตรด้วยน้ำนมของแม่ โดยคลินิกมีบริการ ดังนี้

การวางแผนก่อนมีลูก

ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการตั้งครรภ์ การตรวจสุขภาพคุณแม่ วัคซีนสำหรับคุณแม่เพื่อเตรียมพร้อมก่อนก่อนมีลูก รวมถึงให้คำแนะนำและรักษาภาวการณ์มีลูกยากด้วย

 

ระหว่างมีลูกน้อยในครรภ์มารดาและการคลอด

คลินิกดูแลเรื่องการฝากท้อง การอัลตร้าซาวด์ 3-4 มิติ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ และทักทายเจ้าตัวน้อย การตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมเพื่อคัดกรองความผิดปกติของทารก การตรวจความเสี่ยงของคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์ การแนะนำทางเลือกในการคลอด การแนะนำเกี่ยวกับการให้นม โดยเฉพาะการให้นมที่ดีที่สุด คือ นมของคุณแม่ในช่วง 6 เดือนแรก  ที่สำคัญ คือ การเตรียมตัว เตรียมครอบครัวสำหรักสมาชิกใหม่  และให้คำแนะนำเรื่องคุมกำเนิดวิธีต่างๆ หลังคลอดบุตร

 

การดูแลหลังการคลอด

ทางคลินิกสนับสนุนให้เลี้ยงลูกด้วยนมของคุณแม่อย่างน้อย 6 เดือน โดยจะดูแลในด้านการเตรียมความพร้อมสำหรับการให้นมลูก ช่วยเหลือคุณแม่ในการแก้ไขปัญหาในการให้นมลูกน้อย เพื่อให้นมลูกได้อย่ากถูกต้อง ถูกวิธี และมีปริมาณที่เพียงพอกับลูกน้อย คุณแม่ที่ให้นมบุตรก็จะพบปัญหาต่างๆ เช่น เต้านมคัดตึง เต้านมอักเสบ เจ็บหัวนม น้ำนมมีปริมาณไม่เพียงพอ ปัญหาที่เจ้าตัวน้อยไม่ยอมดูดนมแม่ รวมไปถึงปัญหาท้องแตกลาย ผิวแตกลายหลังการคลอด 

 

การดูแลคุณแม่ที่มีภาวะเสี่ยง

คุณแม่ที่มีภาวะความเสี่ยงสูงจำเป็นต้องได้รับการดูแลทุกรายละเอียด เช่น คุณแม่ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ ความดันสูง เบาหวาน เคยคลอดก่อนกำหนดมาก่อน เคยคลอดลูกที่มีน้ำหนักน้อยกว่ามาตรฐาน 

 

คุณแม่ชาวหนองคายและพื้นที่ใกล้เคียง สามารถนัดหมายเพื่อพบคุณหมอที่คลินิกได้ ผ่าน Link ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ

คลินิกหมอรัฐวิชญ์ คลินิกเฉพาะทางสูติ-นรีเวช จังหวัดหนองคาย

https://nutmor.com/clinic/rathawitclinic